ايستگاه اتوبوس؟

ايستگاه اتوبوس؟

آنچه در وهله اول تابلوى مسير وسائل نقليه شهرى را متصور مى كند،در واقع قوانين حقوقى مندرج در قانون اساسى در ابطه با حقوق و ازادى هاى مردم است ،كه مقابل ساختمان ديوان عالى المان در كالسروهه چشم عابران را به خود جلب ميكند ،راهى براى احترام به شهروندان.
تاكيد بر سفر در اموزه هاى قرانى يك دليل ان ، فراهم شدن زمينه مقايسه براى بهتر شدن و يا اصلاح است .
بعنوان يك معلم وظيفه خود ميدانم دوستان را در تجارب حاصل از سفرها همراه كنم.البته برخى قادرند هميشه با كج فهمى راه ياد گيرى و استفاده از تحارب را سد كنند و به همان دايره محدود و بسته فكرى خود بسنده كنند!!!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *