تغيير بدون سهميه!!!؟

تغيير بدون سهميه!!!؟

شعار شايسته سالارى در تمام سالها غالبا فريبى بيش نبود و ما دچار توهم شديم كه با شايسته سالارى زنان در ساختار مديريتى نيازمند سهميه نخواهند بود،غافل از انكه مؤلفه هاى شايسته سالارى در ساختار مردانه وانحصارى معنى ديگر دارد!!
انتخابات مدير گروه اين دوره در دانشكده در حالى برگزار شد كه با ورود يك كانديداى خانم براى اين مسئوليت ، لشكرى از استاتيد كه بعضا حتى در كلاس هاى درس بعلت پست هاى مختلف حضور ندارند،براى حمايت از فرد مورد نظرشان صف كشيدند،انان هم كه نبودند،راى غيابى دادند.
البته اين صف ارايى حاكى از “قدر بودن “رقيب هم معنى ميشود،اما در هر صورت اين اتفاق اثبات كرد ،همانند تماى عرصه ها زنان بدون سهميه امكان صعود نخواهند داشت و تغيير در ساختار قدرت قبضه در دست مردان بدون لحاظ سهميه ممكن نيست .ضمن انكه سهميه باعث ميشود زنان از منت اقايانى هم كه براى خالى نبودن عريضه،گاه تعداد اندكى را اجازه جلوس ميدهند، در بيايند و خود تصميم ساز باشند.
نكته ديگر انكه زنان براى صعود بايد به خود متكى باشند و ازهم حمايت كنند،غفلت ازاين امر موجب ميشود تا درهاى بيشترى برروى انان بسته بماند.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *