Browsed by
ماه: فروردین ۱۳۹۸

آيا هدف وسيله را توجيه مى‌كند؟

آيا هدف وسيله را توجيه مى‌كند؟

بيشترين ايرادى كه به سازمان مجاهدين خلق در سالهاى ٦٠وارد بود،استفاده از هر ابزارى براى رسيدن به هدفشان بود، تا آنجا كه بر روى خلقى كه از ان دم ميزدند، اسلحه كشيدند و هزاران نفر را مثله كردند.
يازدهم و دوازده اسفند ٩٧ اخبار«بيست و سى» در مستند”ايستگاه پايانى دروغ”از پايگاه خبرى “سحام نيوز” (آمد نيوز) اذعان كرد كه اين پايگاه، دروغ پراكنى، بازى با اخبار، بازى با اشخاص است،كه با مديريت خرافى و كم سواد روح اله زم،
اخبار بدون سند ودروغ را پخش ميكرده است(عين واژه‌هاى به كار برده شده در تلويزيون سراسرى ) و اينكه برخى از اخبار ساختگى نيز توسط نيروهاى اطلاعاتى به اين پايگاه تزريق ميشده!!
وقتى پنج سال پيش اين پايگاه دروغ پراكنى(به اقرار مستند مذكور )، وارادت شير خشك توسط ياسين رامين را پخش كرد، در كمال ناباورى براى اولين بار پايگاههاى خبرى چپ و راست برخلاف روال معمول خود كه در مقابل هم قرار دارند،در يك وفاق نانوشته جمعي و جناحي با پوشش گسترده اين خبر بدون مرجع را براى تخريب و بردن آبروى يك انسان گوى سبقت را از هم ربودند و گرچه وزارت بهداشت و هلال احمر و قوه ي قضاييه بارها تاكيد كردند: موضوعي با عنوان وارادت شير خشك در پرونده ياسين رامين وجود خارجي ندارد و موضوع پرونده صرفا يك اختلاف حساب مالي بين دو شركت است ! امادر طول اين مدت به بهانه هاى مختلف اين خبر دوغ را بارها و بارها تكرار كردند(استراتژى لنين،دروغى كه زياد گفته شود،به حقيقت تبديل ميشود)و فرياد من براى اثبات جعلى بودن اين خبر توسط پايگاه دروغ پراكنى سحام نيوز(كه حتى bbc از ان خبرى نقل نمى كند)، ره به جايى نبرد، تا از شبكه سراسرى ماهيت وجودى اين پايگاه به چالش كشيده شد. “روح اله زم “نيز در پاسخ به توئيت مهناز افشار ،به نوعى اذعان ميدارد كه اين خبر توسط منابع داخلى نزديك به ياسين رامين كه به اطلاعات سپاه ربط پيدا مى كنند( اگرچه اول انرا به ازدواج انها ربط نميدهد و لى در اخر مجدا اقرار مى كند) ،دراختيار او قرار داده شده بوده است(كه در تحليل مستند پخش شده نيزاين مدعا ذكر ميشود).
امروز اين سوال مطرح است، انچه آن روز در رابطه با سازمان مجاهدين محكوم بود و نفاق و عاملان ان منافق لقب گرفتند، چگونه امروز با هدف انتقام جويي شخصى(براي يك ازدواج) يا عقيدتى و يا جناحى ، توجيه انقلابى پيدا كرده است؟؟
از خداوند براى عاملان طلب سلامتى روح دارم ، كه تنها در سايه يك روح مريض ميشود تا اين حد خباثت نشان داد.

“اعتماد ملى و نقض حقوق”

“اعتماد ملى و نقض حقوق”

در روزهاى پر تردد شوراى حقوق بشر ،كه با حضور نمايندگان دولتى و غير دولتى در سه دوره در سال اتفاق مى افتد، اشخاص حقوقى غير دولتى نيز در كنار نمايندگان دولتى مسائل خود يا به عبارتى نقض حقوق بشر را به سمع شورا مى رسانند و براى يك حركت جمعى براى اعاده حق مورد نظرشان تلاش مى كنند. كه دو نكته در اين پروسه حق خواهى بسيار قابل تامل است:
يك اينكه اين شورا اكثرا محل مخالفان و طالبان حقوق بشر از كشورهايى در حال توسعه است و لذا بسيار سياسى.
دوم اينكه ازكشور هاى غربى هيچ سازمان غير دولتى غربى براى نقض حقوق گروه ،و يا جمعيتى شكايت ندارد!
كه مجددا دو نكته حائز اهميت است:
نگرش برخى كه معتقد هستند،اين شورا بيشتر ابزار فشار كشورهاى غربى براى كشورهاى در حال توسعه
است ، كه مى تواند صادق باشد.
دوم اينكه ،اين كشورها نظامى در درون خود بوجود اورده اند ، كه منتقدين و مخالفانشان نه تنها نيازى به طرح شكواييه در شورا ى حقوق بشر نمى ببيند ،بلكه به نوعى اعتماد به اعاده حق خود از نظام هاى حكومتى مربوطه را دارند!
واين يعنى “اعتماد ملى”

سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

نگاه مردمى : نا كارامدى مديران كشورى
نگاه كارشناسان: تخريب جنگل ها (جنگل تراشى) عدم لايروبى رودخانه‌ها، بارش يكسال در چند روز.
در هياهوى تحليل هاى سياست زده مبنى بر تسرى كل مشكلات به انتخاب يك استاندار از جناح رقيب، اگرچه در چهل سال بعد از انقلاب وبا وجود ميليونها گردشگر به استان مازندران و پولى كه از اين طريق به اين استان تزريق ميشود، هيچ تغيير ساختارى بجز تغيير كاربرى‌ها و لذا ساختمان‌هاى سربفلك كشيده وجود ندارد،اما بايد اذعان داشت، ضمن علل بر شمرده فوق الذكر در بوجود آمدن بحران گسترده ناشى از حوادث طبيعى
هجوم عوامل انسانى به طببعت بعضا به بهانه تامين معيشت و غالبا سود جويى كه با بى تعهدى، خود فروختگى و تغافل برخى مديران وقت در تمام دولت ها همراه بوده است، نيز بايد به عوامل برشمرده اضافه شود، اگر چه سهم مديران در اين امر بيش از مردم است ،چرا كه قانون بايستى ترمز طمع و زياده خواهى مردم از طبيعت باشد تا از شدت فاجعه بحران‌هاى ناشى از حوادث طبيعى كاسته شود.

آزادى مطبوعات ؟

آزادى مطبوعات ؟

اصل ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر در رابطه با آزادى مطبوعات و تصويب روزى جهانى براى مطبوعات در واقع به منظور اهميت ازادى در انتقال اطلاعات لحاظ شد ،اما با دقتى در عملكرد اكثر نظام هاى سياسى مشخص ميشود،اين آزادى بيش از انكه حقوق ملت ها را مد نظر قرار دهد،ابزارى براى تثبيت قدرت حاكمان است و در واقع، معيار صحت و سقم اطلاعات “آنان” ميشوند. در نتيجه آزادى مطبوعات به اين مفهوم است : “مطبوعات آزاد هستند،اما تنها براى صاحبانشان”
لذا جاى تعجب نيست ،وقتى در نظام اسلامى هم كه بايد در تمامى حوزه ها “اخلاق” حاكم مي بود ،شاهد رسانه هاى عمومى باشيم كه به راحتى ريسمان سياه و سفيد را بهم مى بافند تا “استراتژى بى ابرو كردن” ،دگر انديشان ،رقباى سياسى و خلاصه هر انكس كه در قالب افكار و منفعت انان نمى گنجد ، جواب دهد!!!!
#حقوق بشر #مطبوعات#ازادى#

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى
ضرورت تعامل و ارتباط مستمر بخش دولتى و غير دولتى براى داشتن تصوير واقعى از وضعيت موجود و اطلاع از اقدامات و نظرات و موانع بر سر راه غير دولتى ها در دستيابى به حقوق بشر و همچنين لزوم مصونيت در رابطه با اقدامات از جمله موارد مطروحه بنده بعنوان مدير عامل كانون مهرورزان صلح و عدالت در اين نشست بود.
٤ اسفند ١٣٩٧
#حقوق بشر#سازمان هاى غير دولتى#