آزادى مطبوعات ؟

آزادى مطبوعات ؟

اصل ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر در رابطه با آزادى مطبوعات و تصويب روزى جهانى براى مطبوعات در واقع به منظور اهميت ازادى در انتقال اطلاعات لحاظ شد ،اما با دقتى در عملكرد اكثر نظام هاى سياسى مشخص ميشود،اين آزادى بيش از انكه حقوق ملت ها را مد نظر قرار دهد،ابزارى براى تثبيت قدرت حاكمان است و در واقع، معيار صحت و سقم اطلاعات “آنان” ميشوند. در نتيجه آزادى مطبوعات به اين مفهوم است : “مطبوعات آزاد هستند،اما تنها براى صاحبانشان”
لذا جاى تعجب نيست ،وقتى در نظام اسلامى هم كه بايد در تمامى حوزه ها “اخلاق” حاكم مي بود ،شاهد رسانه هاى عمومى باشيم كه به راحتى ريسمان سياه و سفيد را بهم مى بافند تا “استراتژى بى ابرو كردن” ،دگر انديشان ،رقباى سياسى و خلاصه هر انكس كه در قالب افكار و منفعت انان نمى گنجد ، جواب دهد!!!!
#حقوق بشر #مطبوعات#ازادى#


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *