سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

نگاه مردمى : نا كارامدى مديران كشورى
نگاه كارشناسان: تخريب جنگل ها (جنگل تراشى) عدم لايروبى رودخانه‌ها، بارش يكسال در چند روز.
در هياهوى تحليل هاى سياست زده مبنى بر تسرى كل مشكلات به انتخاب يك استاندار از جناح رقيب، اگرچه در چهل سال بعد از انقلاب وبا وجود ميليونها گردشگر به استان مازندران و پولى كه از اين طريق به اين استان تزريق ميشود، هيچ تغيير ساختارى بجز تغيير كاربرى‌ها و لذا ساختمان‌هاى سربفلك كشيده وجود ندارد،اما بايد اذعان داشت، ضمن علل بر شمرده فوق الذكر در بوجود آمدن بحران گسترده ناشى از حوادث طبيعى
هجوم عوامل انسانى به طببعت بعضا به بهانه تامين معيشت و غالبا سود جويى كه با بى تعهدى، خود فروختگى و تغافل برخى مديران وقت در تمام دولت ها همراه بوده است، نيز بايد به عوامل برشمرده اضافه شود، اگر چه سهم مديران در اين امر بيش از مردم است ،چرا كه قانون بايستى ترمز طمع و زياده خواهى مردم از طبيعت باشد تا از شدت فاجعه بحران‌هاى ناشى از حوادث طبيعى كاسته شود.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *