Browsed by
ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

انتساب یک زن متاهل به یک زن فاسد چه سنخیتی با منش اهل بیت دارد!؟؟؟

انتساب یک زن متاهل به یک زن فاسد چه سنخیتی با منش اهل بیت دارد!؟؟؟

سوسن صفاوردی در هیاهویی که در توییتی که فضای مجازی آمده است، در اینستاگرام خود به رائفی پور نوشت.

جناب رائفی پور
انتساب یک زن متاهل به یک زن فاسد چه سنخیتی با منش اهل بیت دارد!؟؟؟
در سیره اهل بیت (ع) مبتنی بر آیات صریح قرآن «ولا تنابزوا بالالقاب» و «همازمشاء بنمیم» هیچگاه القاب زشت و بد زبانی حتی در ، (حجرات و القلم) میدان جنگ، متجلی نبوده است. چه برسد به تهمت ناروا به یک زن متاهل؟؟؟؟
شما به عنوان یک محقق که کار خود را شفاف سازی سیاست صهیونیستی تعریف کرده اید، دقیقا از همان روش ها برای حذف کسانی که در قالب فکری شما نیستند استفاده کرده اید!!!!
۱- یک انسان مظلوم در جایی قربانی تعلل ناظران نسبت به یک آشوبگر مسلح که یکسال در فضای مجازی برای خودش مانور داده است ، می شود ۲- در جایی دیگر عکس شخصی بر روی خبر صفحه ای که تبلیغ اسلام انحرافی داشته ، قرار می گیرد.
۳- و یک زن به نوع نگاه شرم آور به زنان، در این خبر واکشن نشان می دهد، بدون آنکه اشاره ای به عکس یا نام فردی داشته باشد
حال دو مورد اول را به مورد سوم پیوند دادن، چینش خبیثانه ایی است که فقط در قامت سیاست و منش معاویه و صهیونسیت ها که ظاهرا شما آنرا شفاف سازی می کند، مجوز پیدا می کند نه در سیاست علی(ع)!!!!
در حکومت علی آنکس که به یک زن متاهل تهمت ناروا می زند، محاکمه می شود و مجازات شلاق دارد!!! آیا تهمت ناروا، بی اخلاقی، انحراف؛ و تحریک افکار عمومی مصداق: تابلوی ما زندگی بخشیدن را از اهل بیت آموخته ایم است؟؟؟؟
این حجم از بی اخلاقی و این روش مصداق بارز دین سیاسی است که معاویه مروج آن بود و با زندگی بخشیدن اهل بیت که سراسر دلسوزی و محبت و اخلاق بود در تضاد کامل است!!!!
در نظام محب اهل بیت مدعی العموم باید که شما را برای ترویج این رفتار به نام اهل بیت مجازات می کرد!!!