سازو كار “ابزار حمايت از تبادلات تجاري”

سازو كار “ابزار حمايت از تبادلات تجاري”

با خروج آمريكا از برجام و تأكيد پايبندى اروپا به آن، اينستكس براى نمايش اين پايبندى تعريف شد. در این میان ضعف این سازوکار در حمایت از تبادلات نفتی و کالاهای تحریمی مورد تحلیل های متفاوت قرار گرفته است، منجمله اينكه از منظر ايدئولوژيك واژه غرب به آمريكا و اروپا اشاره دارد و در يك رده قرار میگیرندو لذا منافع مشترك دارندو این منافع مانع اقدام جدی اروپا است. تورقی در آرایش طرفین جنگ جهانی دوم ، نشان میدهد جهان بینی در رابطه با آنچه ذیل منافع ملی تعریف میشود در رده پایین تری قرار میگیرد و به همین خاطر گاه گروهایی که ظاهراً هیچ سنخییت فکری باهم نداشته اند را در کنار هم گرد آورده است.
حجم بازار اقتصادی آمریکا نسبت به حجم بازار ایران برای اروپا چنان متفاوت است که توان مبارزه اروپا با آمریکا را زیر سوال میبرد و در اینجا بحث اراده اروپا در این رابطه شاید کمتر موضوعیت پیدا کند .توجه به واقعیت موجود در عرصه دیپلماسی کمک میکند تا با تحلیل های یکسویه تسهیل‌گر به صف شدن کشورهای دیگر در بی تفاوتی به تفاهم و قرار دادهای بین‌المللی نباشیم


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *