معرفی

معرفی

 

سوسن صفاوردی

نام : سوسن

نام خانوادگی : طاق صفاوردی

محل تولد : تهران

تحصیلات : دکتری

 

دانشجوی فلسفه در کالج هایدلبرگ آلمان )تحصیلات نیمه تمام(

کارشناسی : مترجمی زبان آلمانی )دانشگاه تهران(

کارشناسی ارشد : آموزش زبان آلمانی )دانشگاه آزاد(

دکتری : علوم سیاسی )دانشگاه ملی دوشنبه تاجیکستان(

استادیار دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز

تسلط به زبان انگلیس و آلمانی با تجربه ی بین المللی بیش از ۱۶ سال در خارج از کشور و حضور در

اجلاس های بیش از ۳۰ کشور جهان

فعالیتهای اجرایی در سطح دولتی

۱ – مسئول کشورهای غیر اسلامی دفتر امور زنان ریاست جمهوری ) ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ )

۲ – تهیه کننده برنامه ی آلمانی )ماوشها( برون مرزی ) ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ )

۳ – مدیر دفتر امور زنان ، مجمع جهانی اهل بیت )ع( ) ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ )

۴ – معاون هماهنگی و بین المللی مرکز امور زنان ریاست جمهوری ) ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )

۵ – رییس ستاد هماهنگی اجلاس بین المللی چهار بانوی برگزیده ادیان آسمانی )بهمن ماه ۱۳۹۰ )

۶ – دبیر نشست تخصصی زن و حقوق بشر ) ۱۳۹۱ )

۷ – دبیر نشست تخصصی آزادی بیان یا تحریک افکار عمومی ) ۱۳۹۱

فعالیتهای اجرایی در سطح غیر دولتی

-۱ راه اندازی اولین مرکز صحرایی ضد اعتیاد در سطح شمیرانات

-۲ عضو هیئت موسس انجمن اسلامی شهر کلاستهال آلمان تا سال ۱۳۷۴

-۳ عضو موسس و دبیر کل انجمن بین المللی زنان پیرو اهل بیت )ع(

-۴ عضو شورای مرکزی کمیسیون امور بانوان

-۵ عضو شورای مرکزی و معاون بین الملل شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان ) ۱۳۸۱ تا

)۱۳۸۹

-۶ عضو موسس و دبیر کل کانون مهر ورزان صلح و عدالت جهانی

-۷ دبیر همایش بین المللی صلح زنان ادیان الهی

) -۸ سفیرصلح هلال احمرجمهوری اسلامی ایران ) ۱۳۸۶

-۹  عضو كميته صلح انجمن جامعه شناسي ايران

تالیفات :

در تدارك صلح جهاني

سر دبير نشريه سه زبانه  مركز زنان رياست جمهور زبانه” طراز”

رستاخیز در تاریکی دو جلدی انشارات : ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده

بیست و هفت ساعت فرودگاه جان اف کندی ) به زبان فارسی و انگلیسی( انشارات : نشر شهر

اصول حوا انتشارات کمال الملک

اسلام چیست ) به زبان آلمانی ( انتشارات دانشگاه آزاد

برنامه های اصلی انتخاباتی

حوزه ی سیاسی : قانون مداری و اخلاق محوری

حوزه ی اقتصادی : اشتغال زایی ، حمایت از کار آفرینی وخلاقیت در اقتصاد ، مبارزه با مفاسد

اقتصادی

حوزه ی فرهنگی : بازیابی وگسترش فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی ، اسلامی و تقویت کار آفرینی

فرهنگی

حوزه ی زنان : اصلاب باور و نگرش نسبت به موضوع زن و رفع تبعیج و ایجاد قوانین که کمک به

امنیت بیشتر و مصونیت زنان شود

حوزه ی هنر : تصویب قانون برای تامین امنیت اجتماعی ، بیمه و امنیت شغلی . حمایت از هنرمندان در

زمینه رشد و توسعه هنرایرانی )سینمایی ، شعر و موسیقی ،صنایع دستی ، فرش و …(

 

This post is also available in: English, German