سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

سيل، سوء مديريت يا بلاياى طبيعى؟

نگاه مردمى : نا كارامدى مديران كشورى نگاه كارشناسان: تخريب جنگل ها (جنگل تراشى) عدم لايروبى رودخانه‌ها، بارش يكسال در چند روز. در هياهوى تحليل هاى سياست زده مبنى بر تسرى كل مشكلات به انتخاب يك استاندار از جناح رقيب، اگرچه در چهل سال بعد از انقلاب وبا وجود ميليونها گردشگر به استان مازندران و پولى كه از اين طريق به اين استان تزريق ميشود، هيچ تغيير ساختارى بجز تغيير كاربرى‌ها و لذا ساختمان‌هاى سربفلك كشيده وجود ندارد،اما بايد اذعان…

Read More Read More

آزادى مطبوعات ؟

آزادى مطبوعات ؟

اصل ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر در رابطه با آزادى مطبوعات و تصويب روزى جهانى براى مطبوعات در واقع به منظور اهميت ازادى در انتقال اطلاعات لحاظ شد ،اما با دقتى در عملكرد اكثر نظام هاى سياسى مشخص ميشود،اين آزادى بيش از انكه حقوق ملت ها را مد نظر قرار دهد،ابزارى براى تثبيت قدرت حاكمان است و در واقع، معيار صحت و سقم اطلاعات “آنان” ميشوند. در نتيجه آزادى مطبوعات به اين مفهوم است : “مطبوعات آزاد هستند،اما تنها براى…

Read More Read More

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى

نشست تخصصى-مشورتى ستاد حقوق بشر با نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و جوامع مدنى ضرورت تعامل و ارتباط مستمر بخش دولتى و غير دولتى براى داشتن تصوير واقعى از وضعيت موجود و اطلاع از اقدامات و نظرات و موانع بر سر راه غير دولتى ها در دستيابى به حقوق بشر و همچنين لزوم مصونيت در رابطه با اقدامات از جمله موارد مطروحه بنده بعنوان مدير عامل كانون مهرورزان صلح و عدالت در اين نشست بود. ٤ اسفند ١٣٩٧ #حقوق بشر#سازمان هاى…

Read More Read More

جالب است راى ميدهم تا دولتها به ما ظلم كنند!!

جالب است راى ميدهم تا دولتها به ما ظلم كنند!!

قرار بود با رأی مردم  دولت‌های در رأس قرار بگیرند، که امنیت روانی، اقتصادی، عزت ملی و  بین اللملی ملت‌ها را در سایه مدیریت کارامد و دلسوز و متعهد تأمین کنند. اما تورقی در صفحات تاریخ بیانگر حقیقتی تلخ است، که سردمداران حکومتها  با چشیدن طعم قدرت، مردم را به ابزاری برای حفظ  قدرت خود تبدیل می‌کنند و در واقع مردم در رفتن و آمدن حکومت‌ها  غالباً نقش سیاهی لشکر را پیدا می‌کنند. مردم با آرمان‌گرایی از همه خطاها عبور…

Read More Read More

اتحاد ناصواب

اتحاد ناصواب

گاهى براى آنكه حقيقت معلوم شود، زمان زيادى لازم است، اما اين زمان امتحانى است براى تمام كساني‌كه به نوعى با يك موضوع درگير مى‌شوند، از آنكه متهم و قربانى يك جريان است تا آنان كه براى حب و بغض‌هاى سياسى و يا فردى دروغى را پخش مى‌كنند و با تكرار آن خبر، آن دروغ را به عنوان يك حقيقت به مخاطبين مى‌باورانند، تا كساني‌كه بدون فكر و بصيرت به پخش يك دروغ دامن مى‌زنند و ديگران را با خود…

Read More Read More