مصاحبه با دیپلماسی ایرانی “خروج امریکا از برجام واقعیت ها ثابت شدند”

مصاحبه با دیپلماسی ایرانی “خروج امریکا از برجام واقعیت ها ثابت شدند”

 “مرگ دیپلماسی یا ماهیت پنهان ادبیات سیاسی قدرت” سیاست خارجی آمریکا در فواصل جنگ جهانی اول و دوم بر پایه ایزولیشنیسم (تک ماندگی) و خودداری از پذیرش تعهدات سیاسی یا نظامی به دولت های دیگر و عدم مداخله در امور آنان قدرت سیاسی و نظامی اعجاب آور در این مدت برای آمریکا را به وجود آورده، و زمینه ساز ورود و مداخله این کشور با قدرت هر چه تمام تر به امور کشورهای دیگر شد. پس از جنگ جهانی دوم…

Read More Read More

پاریس

پاریس

شايد عجيب اما اينجا با نگاه به آسمان و رودخانه اين ابيات به يادش به ذهنم خطور كرد: حب على ،عشق به مردانگى است چون كه على جلوه مردانگى است حب على عشق به ازادگى است چون كه على جلوه ازادگى است با على عدل خدا ،تجلى ميشود با على انسان اشرف ميشود با على ميزان مشخص ميشود س.صفاوردى اول اپريل ٢٠١٨ پاريس_رود سن

عید پاک

عید پاک

(Easter(ostern عروج يا به بعبارت ديگر انگونه كه مسيحيان تعبير مى كنند،حيات مجدد حضرت مسيح از جمله اعياد دينى است كه مسيحيان معتقد براى عبادت و برپايى مراسم به كليسا ميروند . كليساى پروتستانها كه عكس لوتر بر ديوار بيرونى را دارد ،و در ان مراسم عبادى “عيد پاك” در حال برگزارى است. (Kehl offenburg)

ايستگاه اتوبوس؟

ايستگاه اتوبوس؟

آنچه در وهله اول تابلوى مسير وسائل نقليه شهرى را متصور مى كند،در واقع قوانين حقوقى مندرج در قانون اساسى در ابطه با حقوق و ازادى هاى مردم است ،كه مقابل ساختمان ديوان عالى المان در كالسروهه چشم عابران را به خود جلب ميكند ،راهى براى احترام به شهروندان. تاكيد بر سفر در اموزه هاى قرانى يك دليل ان ، فراهم شدن زمينه مقايسه براى بهتر شدن و يا اصلاح است . بعنوان يك معلم وظيفه خود ميدانم دوستان را…

Read More Read More

كالسروهه

كالسروهه

ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر……… گاهي دلگرمي يك دوست چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست. جاودان باد سايه دوستانيكه شادي را علتند نه شريك، و غم را شريكند نه دليل. كالسروهه ،رودخانه راين، مارس ٢٠١٨

شهر استراسبورگ

شهر استراسبورگ

شهر استراسبورگ از بالاى برج كليساى هزار ساله شهر راهروى باريك با دويست و شصست پله پيچ در پيچ كه فرد را به بالاى برج هدايت ميكند و هارمونى در معمارى گذشته و حفظ ان امروز ،عرق ملى را به نمايش ميگذارد. استراسبورگ ٢٥ مارس ٢٠١٨

سال نو مبارک

سال نو مبارک

“كارت پستال طراحى شده نوسط سازمان ملل براى نوروز و برسميت شناختن ان بعنوان يك مناسبت بين اللملى و جهانى” با ارزوى سالى سرشار از مهر ،محبت ،عشق به همنوع و عدالت و صلح براى شما و تمام بشريت، جهانى شدن كه نه اما جهانى بودن نيازمند خروج از دايره بسته “محدود نگرى و جهانى ديدن و جهانى فكر كردن است”

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)و بزرگداشت روز زن و روز مادر در دانشكده علوم سياسى(تهران مركز) تقارن روز مادر و روز زن با روز جهانى زن حتى با لحاظ تفاوت ماهيتى انها ، شايد اين انتظار را بدنبال داشت ،كه حداقل يكى از اين مناسبت ها ،مبتنى بر نگرش افراد ، حضور مديران گروهها و يا اساتيد را در اين مراسم پررنگتر كند، چرا كه مناسبت هم دينى ملى بود و هم جهانى. واهميت اين مناسبت در چشم دوستان محترم…

Read More Read More

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦ در شوق ديدن فيلم كار گردان هاى بزرگ ،گاه انسان واقعا سور پرايز ميشود . بطور مثال شوق ديدن فيلم كارگردان متبحر كشورمان ،حاتمى كيا . او كه با تصوير روايت حقيقى بر پرده سينما قادر بود بيننده را تا اخرين لحظه با فيلم همراه كند ، انطور كه چشمى بدون اشك و ذهنى بدون تامل از سينما خارج نشود،در ” به وقت شام” اگرچه جلوه هاى ويژه فيلم باز هم تبحر حاتمى كيا را…

Read More Read More

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى!

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى!

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى! انچه در هياهوى تناقض اخبار از همان لحظه اتفاق هولناك انفجار سانچى تا به امروز مجددا پر رنگ شد ، اول ضعف اعتماد ملى به اظهارات مسئولين است. و دوم انكه هر چقدر در رابطه با جريانات داخلى ذهن ما متوجه توطئه و برنامه دشمن متمركز ميشود ،شكر خدا در رابطه با سناريوهاى ساختگى خارج از ايران براى ايرانيان ،بيشتر ترجيح ميدهيم ،انها را حادثه ببينيم !!!، روحشان شاد