اخبار جعلى

اخبار جعلى

  Fake news غالب انسانها براى شنيدن اخبار جعلى بسيار راغبترند تا شنيدن حقيقت؛ چرا كه اخبار جعلى بواسطه روش ” تكرار ” باورى را در انسان نهادينه مى كند كه نياز به اسناد و مرجع مستند خبر را از بين مى برد و صرفا تكرار يك خبر به منزله سنديت ان تلقى ميشود ،واين بسيار اسان تر از باور حقيقتى است كه براى پذيرش ، نيازمند تحقيق و بررسى داده هاى تحقيق است . براى همين است كه قران…

Read More Read More

در باب كودک آزارى

در باب كودک آزارى

اخبار هولناك كودک ازارى چندى است ،تيتر خبر ها است ، بويژه در صفحات مجازى. روح هاى مريض كه با ازار كودكان بى دفاع ، شدت بيمارى انها مشخص مى شود. واين بيمارى خطرناكترين نوع بيماريهاست ،چرا كه در وهله اول فاقد اثار جسمى است . امراض روحى در اشكال مختلف و بطور مستمر جامعه بشرى را مورد هجمه قرار ميدهد ، ازار و تعرض به كودكان تجارت انان ، تعرض به زنان ، تجارت انسان ، قتل و عام…

Read More Read More

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان هر كاه حقى اعاده ميشود، قطعا در نتيجه تلاش و مبارزه محقق شده است . اگرچه در مورد حقوق زنان مسيرمضاعف ميشود و زنان هميشه نيازمند تحمل هزينه هاى سنگين ترى براى احقاق حقوق خود بودند . تحولات يكشبه در مورد زنان در عربستان قطعا متاثر از زحمات زنان عربستانى هم بوده است ، اما چهره منفور عربستان در تحميل جو خشونت و ترور از يكسو و نزديكى كشورهايى چون امريكا و انگليس…

Read More Read More

اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد

اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد

يكى از اموزه هاى اصولى و كليدى انان در روز عاشورا: ” اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد” ، به زيبايى در سخنان سفير اسبق ايران در روسيه كه از جناح سبز هستند، متبلور شده است ، عبارتى اينكه عقايد و گرايش هاى ما نبايد مانع از دين حقبقت شود.  

آن مردان و اين مردان

آن مردان و اين مردان

“ان مردان و اين مردان” وقتى از مردانى مثال زديم كه مردانگى را در قامت ممنوعيت ها تجربه مى كنند ، انصاف حكم ميكند ،انان كه مردانگى در برابر انها سر تعظيم فرود مياورد، را نيز ببينيم.روح هاى بزرگى كه از اسارت جنسيت و جسم رها شده اند و روحشان را با زيبايى يك روح پيوند ميدهند. واينگونه فلسفه تعظيم فرشتگان به ادم معنى ميابد . قدر زر، زرگر شناسد .

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد، زهرا نعمتى ، قهرمان كشورمان ، كارى كرد كه ميليون ها مرد ،توان ان را نداشتند ، اگرچه اين مردان قادرند راه بسيارى از شير زنان اين سرزمين را مسدود كنند . زهرا نعمتى يكبار عبور كرد ، چون اهتزاز پرچم نيازمند دستان او بود. اما كم نيستند زنانى كه بواسطه فرهنگ غلط جاهلى بسيارى از درهاى صعود بر روى انها بسته مى ماند ، حتى غالب انانى…

Read More Read More

مشروعيت قتل و غارت با لگد مال كردن ارزشها

مشروعيت قتل و غارت با لگد مال كردن ارزشها

مشروعيت قتل و غارت با لگد مال كردن ارزشها “يهودى باشى يا مسيحى ” ،،”بودايى باشى يا مسلمان ” امكان ندارد ،بتوانى اينگونه ويران كنى ، كشتار كنى و از روى انسانيت عبور كنى !! هرجا اواره كردى ، سر بريدى ، به خاك و خون كشيدى و در نهايت بجاى مهر ، خشونت كردى،من شيطانى جلوه نمايى مى كند. چه بر سر “كيپا داشته باشى ،و يا صليب بر گردن” ،” چه سرتراشيده باشى و يا سربند به سر…

Read More Read More

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا در راهروهاي سازمانهاي مختلف اداري با مراجعيني روبرو ميشوي،كه به قول معرف كارد بزني خونشان در نمياد ، چرا؟ وقتي انسان با يك اميد و بدو بدو از اين طرف شهر به انطرف در اين گرما و ترافيك براي انجام كارش ميره ، يك جمله عين پتك ميخوره توي سرش “سيستم قطع است”. دوستاني كه بدنبال به روز كردن سيستم هاي كاري هستند ،ظاهرا نمي دانند ،در كشورهاي ديگر اين امر براي سهولت كار مردم و ارزش…

Read More Read More