زمينه سازان اعتراض

زمينه سازان اعتراض

زمينه سازان اعتراض ان عده از مديران اجرايى كشور از اغاز تا به امروز كه با اقدامات ذيل موجب نارضايتى عمومى شده اند ،حساب خود را از اغتشاشگران جدا ندانند: -دو قطبى كردن جامعه با كشمكش هاى سياسى -تضعيف اعتماد ملى در سايه دزد خواندن (بخشى به حق)، خائن خواندن يكديگر( بخشى به حق) -تفويض امور به افراد ناكارامد و بى كفايت -انحصار طلبى و تلاش براى تكصدايى و نشنيدن و نديدن صدا ها و تفكرات غير از خود -جو…

Read More Read More

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون فاجعه بسيار عظيم است ،در چند ثانيه همه انچه عمرى برايش زحمت كشيده ايى را از دست ميدهى،و براى برخى اين مصيبت با از دست دادن عزيزان مضاعف ميشود. انچه مسلم است ،حوادث در كمين ما هستند، اما ميشود با پيش بينى و برنامه ريزى از خسارت تحميلى حوادث كاست . اجازه ساخت و ساز هاى كارشناسى نشده ،چه شخصى و چه دولتى در كشورى كه زلزله خيز است…

Read More Read More

ناگفته ها

ناگفته ها

با يك ازدواج تابو شكن ،به گفته منتقدين ، براى اولين بار يك اتفاق نانوشته بين گروه چپ و راست فكرى و اپوزيسيون خارج شكل گرفت كه در نشريات و فضاى مجازى وابسته به اين گروهها متجلى شدتا هر كدام تصفيه كردن حسابهاى شخصى و حزبى خود را با اخبار جعلى و خلق تهمت هاى مختلف به ميدان اورند. مهناز افشار در مصاحبه با فريدون جيرانى از نا گفته ها ميگويد.    

اخبار جعلى

اخبار جعلى

  Fake news غالب انسانها براى شنيدن اخبار جعلى بسيار راغبترند تا شنيدن حقيقت؛ چرا كه اخبار جعلى بواسطه روش ” تكرار ” باورى را در انسان نهادينه مى كند كه نياز به اسناد و مرجع مستند خبر را از بين مى برد و صرفا تكرار يك خبر به منزله سنديت ان تلقى ميشود ،واين بسيار اسان تر از باور حقيقتى است كه براى پذيرش ، نيازمند تحقيق و بررسى داده هاى تحقيق است . براى همين است كه قران…

Read More Read More

در باب كودک آزارى

در باب كودک آزارى

اخبار هولناك كودک ازارى چندى است ،تيتر خبر ها است ، بويژه در صفحات مجازى. روح هاى مريض كه با ازار كودكان بى دفاع ، شدت بيمارى انها مشخص مى شود. واين بيمارى خطرناكترين نوع بيماريهاست ،چرا كه در وهله اول فاقد اثار جسمى است . امراض روحى در اشكال مختلف و بطور مستمر جامعه بشرى را مورد هجمه قرار ميدهد ، ازار و تعرض به كودكان تجارت انان ، تعرض به زنان ، تجارت انسان ، قتل و عام…

Read More Read More

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان

اعطاى برخى حقوق به زنان در عربستان هر كاه حقى اعاده ميشود، قطعا در نتيجه تلاش و مبارزه محقق شده است . اگرچه در مورد حقوق زنان مسيرمضاعف ميشود و زنان هميشه نيازمند تحمل هزينه هاى سنگين ترى براى احقاق حقوق خود بودند . تحولات يكشبه در مورد زنان در عربستان قطعا متاثر از زحمات زنان عربستانى هم بوده است ، اما چهره منفور عربستان در تحميل جو خشونت و ترور از يكسو و نزديكى كشورهايى چون امريكا و انگليس…

Read More Read More

اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد

اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد

يكى از اموزه هاى اصولى و كليدى انان در روز عاشورا: ” اگر دين نداريد ،آزاد مرد باشيد” ، به زيبايى در سخنان سفير اسبق ايران در روسيه كه از جناح سبز هستند، متبلور شده است ، عبارتى اينكه عقايد و گرايش هاى ما نبايد مانع از دين حقبقت شود.  

آن مردان و اين مردان

آن مردان و اين مردان

“ان مردان و اين مردان” وقتى از مردانى مثال زديم كه مردانگى را در قامت ممنوعيت ها تجربه مى كنند ، انصاف حكم ميكند ،انان كه مردانگى در برابر انها سر تعظيم فرود مياورد، را نيز ببينيم.روح هاى بزرگى كه از اسارت جنسيت و جسم رها شده اند و روحشان را با زيبايى يك روح پيوند ميدهند. واينگونه فلسفه تعظيم فرشتگان به ادم معنى ميابد . قدر زر، زرگر شناسد .

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد

پرچم ايران با نام او در مقابل چشم جهانيان به اهتزاز درامد، زهرا نعمتى ، قهرمان كشورمان ، كارى كرد كه ميليون ها مرد ،توان ان را نداشتند ، اگرچه اين مردان قادرند راه بسيارى از شير زنان اين سرزمين را مسدود كنند . زهرا نعمتى يكبار عبور كرد ، چون اهتزاز پرچم نيازمند دستان او بود. اما كم نيستند زنانى كه بواسطه فرهنگ غلط جاهلى بسيارى از درهاى صعود بر روى انها بسته مى ماند ، حتى غالب انانى…

Read More Read More