ايستگاه اتوبوس؟

ايستگاه اتوبوس؟

آنچه در وهله اول تابلوى مسير وسائل نقليه شهرى را متصور مى كند،در واقع قوانين حقوقى مندرج در قانون اساسى در ابطه با حقوق و ازادى هاى مردم است ،كه مقابل ساختمان ديوان عالى المان در كالسروهه چشم عابران را به خود جلب ميكند ،راهى براى احترام به شهروندان. تاكيد بر سفر در اموزه هاى قرانى يك دليل ان ، فراهم شدن زمينه مقايسه براى بهتر شدن و يا اصلاح است . بعنوان يك معلم وظيفه خود ميدانم دوستان را…

Read More Read More

كالسروهه

كالسروهه

ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر……… گاهي دلگرمي يك دوست چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست. جاودان باد سايه دوستانيكه شادي را علتند نه شريك، و غم را شريكند نه دليل. كالسروهه ،رودخانه راين، مارس ٢٠١٨

شهر استراسبورگ

شهر استراسبورگ

شهر استراسبورگ از بالاى برج كليساى هزار ساله شهر راهروى باريك با دويست و شصست پله پيچ در پيچ كه فرد را به بالاى برج هدايت ميكند و هارمونى در معمارى گذشته و حفظ ان امروز ،عرق ملى را به نمايش ميگذارد. استراسبورگ ٢٥ مارس ٢٠١٨

سال نو مبارک

سال نو مبارک

“كارت پستال طراحى شده نوسط سازمان ملل براى نوروز و برسميت شناختن ان بعنوان يك مناسبت بين اللملى و جهانى” با ارزوى سالى سرشار از مهر ،محبت ،عشق به همنوع و عدالت و صلح براى شما و تمام بشريت، جهانى شدن كه نه اما جهانى بودن نيازمند خروج از دايره بسته “محدود نگرى و جهانى ديدن و جهانى فكر كردن است”

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)

مراسم ميلاد حضرت زهرا (س)و بزرگداشت روز زن و روز مادر در دانشكده علوم سياسى(تهران مركز) تقارن روز مادر و روز زن با روز جهانى زن حتى با لحاظ تفاوت ماهيتى انها ، شايد اين انتظار را بدنبال داشت ،كه حداقل يكى از اين مناسبت ها ،مبتنى بر نگرش افراد ، حضور مديران گروهها و يا اساتيد را در اين مراسم پررنگتر كند، چرا كه مناسبت هم دينى ملى بود و هم جهانى. واهميت اين مناسبت در چشم دوستان محترم…

Read More Read More

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦

با جشنواره فيلم فجر ١٣٩٦ در شوق ديدن فيلم كار گردان هاى بزرگ ،گاه انسان واقعا سور پرايز ميشود . بطور مثال شوق ديدن فيلم كارگردان متبحر كشورمان ،حاتمى كيا . او كه با تصوير روايت حقيقى بر پرده سينما قادر بود بيننده را تا اخرين لحظه با فيلم همراه كند ، انطور كه چشمى بدون اشك و ذهنى بدون تامل از سينما خارج نشود،در ” به وقت شام” اگرچه جلوه هاى ويژه فيلم باز هم تبحر حاتمى كيا را…

Read More Read More

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى!

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى!

خوش بينى با غير خودى و بدبينى با خودى! انچه در هياهوى تناقض اخبار از همان لحظه اتفاق هولناك انفجار سانچى تا به امروز مجددا پر رنگ شد ، اول ضعف اعتماد ملى به اظهارات مسئولين است. و دوم انكه هر چقدر در رابطه با جريانات داخلى ذهن ما متوجه توطئه و برنامه دشمن متمركز ميشود ،شكر خدا در رابطه با سناريوهاى ساختگى خارج از ايران براى ايرانيان ،بيشتر ترجيح ميدهيم ،انها را حادثه ببينيم !!!، روحشان شاد

زمينه سازان اعتراض

زمينه سازان اعتراض

زمينه سازان اعتراض ان عده از مديران اجرايى كشور از اغاز تا به امروز كه با اقدامات ذيل موجب نارضايتى عمومى شده اند ،حساب خود را از اغتشاشگران جدا ندانند: -دو قطبى كردن جامعه با كشمكش هاى سياسى -تضعيف اعتماد ملى در سايه دزد خواندن (بخشى به حق)، خائن خواندن يكديگر( بخشى به حق) -تفويض امور به افراد ناكارامد و بى كفايت -انحصار طلبى و تلاش براى تكصدايى و نشنيدن و نديدن صدا ها و تفكرات غير از خود -جو…

Read More Read More

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون

در جمع عزيزان زلزله زده سر پل ذهاب و روستاهاى پيرامون فاجعه بسيار عظيم است ،در چند ثانيه همه انچه عمرى برايش زحمت كشيده ايى را از دست ميدهى،و براى برخى اين مصيبت با از دست دادن عزيزان مضاعف ميشود. انچه مسلم است ،حوادث در كمين ما هستند، اما ميشود با پيش بينى و برنامه ريزى از خسارت تحميلى حوادث كاست . اجازه ساخت و ساز هاى كارشناسى نشده ،چه شخصى و چه دولتى در كشورى كه زلزله خيز است…

Read More Read More

ناگفته ها

ناگفته ها

با يك ازدواج تابو شكن ،به گفته منتقدين ، براى اولين بار يك اتفاق نانوشته بين گروه چپ و راست فكرى و اپوزيسيون خارج شكل گرفت كه در نشريات و فضاى مجازى وابسته به اين گروهها متجلى شدتا هر كدام تصفيه كردن حسابهاى شخصى و حزبى خود را با اخبار جعلى و خلق تهمت هاى مختلف به ميدان اورند. مهناز افشار در مصاحبه با فريدون جيرانى از نا گفته ها ميگويد.